Zásady ochrany osobných údajov

V týchto zásadách spracovania osobných údajov vám vysvetlíme, čo sa s vašimi údajmi deje, kto k nim má prístup a prečo alebo kedy ich môžeme zbierať.

Rozsah spracovanie sa líši podľa toho, ako naše služby využijete, a preto sme informácie ďalej prehľadne rozdelili tak, aby ste sa v nich ľahko zorientovali – či už len prezeráte naše stránky alebo sa stanete našimi klientami. Spracovanie osobných údajov sa riadi európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Kto je správca osobných údajov

Vaše údaje spracúva spoločnosť:

 • Rolo Taxi s.r.o.
 • Rajecká 22
 • 821 07 Bratislava
 • IČO : 52036677
 • DIČ : 2120873260

Kedy osobné údaje spracovávame

S údajmi budeme pracovať, ak:

 • Využívate naše služby
 • Spolu komunikujeme
 • Navštívite náš web na taxibratislava.com alebo niektorej jeho subdoméne.

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

Vždy robíme maximum preto, aby sme vaše osobné údaje ochránili čo najlepšie. Podľa GDPR máte nasledujúce práva, len dávame vopred na vedomie, že vám v niektorých konkrétnych prípadoch nemusíme byť schopní plne vyhovieť:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov,
 • žiadať prenesenie osobných údajov k inému správcovi,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,
 • ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, potom tento súhlas vziať späť,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 • právo na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že boli vaša práva pri spracovaní osobných údajov porušené.

Všetky práva alebo akékoľvek otázky môžete uplatniť elektronicky na kontakt@taxibratislava.com alebo písomne ​​na adrese Rolo Taxi s.r.o., Rajecká 22, 821 07 Bratislava. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

1. Osobné údaje klientov

Aké osobné údaje spracovávame

 • meno, priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefón,
 • našu vzájomnú komunikáciu,
 • informácie a podklady, ktoré nám v rámci poskytovania služieb poskytnete,
 • vaše hodnotenie našich služieb,
 • fotografie dodané spolu s hodnotením.

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme

 • Plníme objednanú službu – údaje spracovávame, aby ste si mohli objednať osobnú prepravu taxi – rezervovať termín. Bez poskytnutia týchto údajov to nie je reálne zrealizovať pomocou webového formulára.
 • Plnenie právnej povinnosti – pri vedení účtovníctva, spracovanie daní a plnení ďalších predpisov.
 • V rámci našich oprávnených záujmov – našim klientom posielame novinky, vedieme si evidenciu našich klientov (CRM), vytvárame si naše interné štatistiky a reporting a tiež si niektoré údaje ukladáme, ak by sme viedli spor a potrebovali ich k našej obrane.
 • Máme váš súhlas – ak nám poskytnete referenciu na naše služby.
 • Analytické údaje – štatistiky o návštevnosti webu

Ako dlho budeme údaje spracovávať

Vaše údaje budeme spracovávať po dobu spolupráce, a ďalej 10 rokov po jej ukončení, ak iné predpisy neustanovujú dobu ešte dlhší.

Tipy a zaujímavé informácie o taxislužbe

Na e-mail môžeme klientom zasielať newsletter alebo iné obchodné oznámenie zo sveta prepravných služieb. Zo zasielanie sa môžete samozrejme kedykoľvek odhlásiť.

Kto môže mať k údajom prístup

So spracovaním údajov nám pomáhajú niektorí ďalší dodávatelia služieb alebo aplikácií:

 • Hostingová spoločnosť
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nepožívame.

Osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej správy, pokiaľ tak budeme musieť urobiť. Informácie týkajúce sa právnych služieb však podliehajú advokátskej mlčanlivosti.

2. Osobné údaje pri komunikácii s nami a rezervácii jazdy

Ktoré osobné údaje spracovávame

 • meno a priezvisko
 • telefón
 • emailová adresa
 • adresa príjazdu
 • adresa destinácie
 • dátum prepravy
 • čas prepravy
 • text správy

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme

Komunikácia je náš oprávnený záujem – údaje potrebujeme kvôli zodpovedanie vašich otázok a údaje z vašich podnetov tiež pre zlepšovanie našich služieb. Bez spracovania týchto údajov vám nebudeme môcť odpovedať.

Ako dlho budeme údaje spracovávať

Vaše údaje budeme spracovávať po dobu spolupráce, a ďalej 10 rokov po jej ukončení, ak iné predpisy neustanovujú dobu ešte dlhší.

Kto môže mať k údajom prístup

So spracovaním údajov nám pomáhajú niektorí ďalší dodávatelia služieb alebo aplikácií:

 • Hostingová spoločnosť
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nepožívame.

Osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej správy, pokiaľ tak budeme musieť urobiť. Informácie týkajúce sa právnych služieb však podliehajú advokátskej mlčanlivosti.

3. Cookies a prehliadanie webu

Cookies, ktoré používame, môžme rozdeliť do niekoľkých skupín. Slúžia na:

 • zabezpečenie základnej funkčnosti
 • zabezpečenie rozšírenej funkčnosti
 • monitorovanie a analýzu

Nevyhnutné cookies zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu. Umožňujú napríklad užívateľom prihlásiť sa alebo vkladať produkty do nákupného košíka. Jedná sa o cookies, ktoré sú používané jadrom nášho systému. Bez týchto cookies, by ste si naše stránky nevedeli prezerať.

Rozšírená funkčnosť – cookies, ktoré zabezpečujú jednoduchšie prehliadanie stránok. Umožňujú nám pamätať si vaše preferencie, ako je napríklad zatvorenie plávajúceho okna. Pomocou nich môžeme poskytovať online chat.

Monitorovanie a analýza – Tieto cookies nám umožňujú monitorovať a analyzovať počet a aktivitu užívateľov na stránkach. Umožňujú napríklad zistiť, či ste nový alebo stály zákazník. Spoznávajú ako ste objavovali stránku, aký je Váš pohyb po nej. Tieto informácie sú dostatočne anonymné a nepredstavujú pre Vás žiadnu hrozbu. Zabezpečujú, že na stránke sa zobrazujú informácie, o ktoré máte záujem. Napomáhajú nám v poskytovaní relevantnej reklamy a monitorovaní, ako je reklama účinná. Iba na základe týchto informácií sme schopní naše stránky upravovať tak, aby nakupovanie a prehliadanie bolo pohodlnejšie.